dwujęzyczność

Jak?

Cokolwiek robimy, najważniejsza jest dla nas radość dziecka. Wiemy, że dzieci najlepiej przyswajają wiedzę i umiejętności poprzez zabawę, dlatego zgodnie z tym założeniem dobieramy metody naszej pracy. Szczególnie dbamy o bezpieczną i radosną adaptację najmłodszych dzieci, które zawsze mogą liczyć na wsparcie nauczyciela polskojęzycznego.

 

Od pierwszych dni w przedszkolu dzieci zanurzone są w języku angielskim (immersja językowa), który na równi z językiem polskim towarzyszy każdej czynności: posiłkom, spacerom, zabawom i odpoczynkowi. Dzieci przyswajają język obcy zupełnie naturalnie i często nieświadomie. Chcemy zapewnić dzieciom optymalne warunki zanurzenia w języku.

 

Stworzyliśmy własny system pracy z dziećmi oparty na trzech filarach:

  1. sprawdzone, współczesne metody nauczania języków obcych,
  2. zespół wykwalifikowanych, pełnych pasji nauczycieli kochających pracę z dziećmi,
  3. otwartość na współpracę z rodzicami.

ENGLISH PART TIME

W grupach ENGLISH PART TIME nauczyciel polskojęzyczny jest z dziećmi codziennie przez 8 godzin, a nauczyciel anglojęzyczny - 4 godziny tygodniowo. W tych grupach - oprócz kilkugodzinnego zanurzenia w języku angielskim - dzieci raz dziennie uczestniczą w zorganizowanych zajęciach nauki języka, podczas których:

  • realizujemy program,
  • kształtujemy współpracę i koncentrację, 
  • rozwijamy inteligencje wielorakie i zainteresowania, pamiętając o tym, że dzieci potrzebują zabawy, śpiewu i ruchu.

 

Edukacja dwujęzyczna polega na zanurzeniu w języku obcym, tzn. stwarzamy warunki do przyswajania języka obcego w sposób podobny do nabywania języka ojczystego. Edukacja dwujęzyczna najlepiej sprawdza się u dzieci, ponieważ:

  • dzieci uczą się przez zabawę, nie wiedząc o tym, że się uczą - każdy dzień w przedszkolu jest pełen zabawy, radości i beztroski;
  •  ich aparat mowy jest na tyle plastyczny, że są w stanie dostosować go do fonetyki różnych języków;
  • nauka mówienia przed nauką czytania uczy wrażliwości na dźwięk, a tym samym poprawnej wymowy.

 

Grupy dwujęzyczne w Przedszkolu Mała Żabka są doskonałe również dla dzieci obcokrajowców, którym zależy, by nauczyły się one języka polskiego.