Programy edukacyjne

Programy edukacyjne

 

Każdego dnia w naszym przedszkolu spotykamy niepowtarzalne, zdolne, ciekawe świata dzieci. Chcąc odpowiedzieć na ich wyjątkowość, energię i zapał do działania, naszą edukację oparliśmy na teorii inteligencji wielorakich prof. Howarda Gardnera. Zakłada ona, że każdy człowiek jest zdolny i wyjątkowy, i posiada własny, niepowtarzalny profil inteligencji, który może rozwijać w ciągu całego życia.

 

Jako przedszkole postawiliśmy sobie za cel odnalezienie i rozwinięcie w dzieciach ich największych talentów i zdolności.

 

W procesie tym kierujemy się kluczem inteligencji wielorakich, który zakłada, że człowiek posiada osiem rodzajów inteligencji:

 • językową,
 • ruchową,
 • wizualno-przestrzenną,
 • muzyczną,
 • przyrodniczą,
 • interpersonalną i intrapersonalną.

U każdego są one rozwinięte w różnym stopniu i tworzą niepowtarzalny wachlarz talentów, możliwości i umiejętności. Już od najmłodszych lat stymulujemy i ukierunkowujemy rozwój dzieci poprzez różnorodne aktywności i zabawy. Nasi nauczyciele wykorzystują zdolności i umiejętności dzieci zarówno do rozwijania ich talentów, jak i wzmacniania słabszych stron.

Bardzo dobre przygotowanie do szkół.

 

Wprowadzamy dzieci w obowiązki szkolne poprzez:

 • realizacje programów własnych;
 • różne formy pracy: od ćwiczeń i zabaw grupowych na dywanie do pracy z książką (słownikiem, ćwiczeniami, kartami pracy);
 • organizowanie zajęć z zakresu asertywności, komunikacji społecznej i interpersonalnej;
 • projektową pracę w grupach i zespołach;
 • odpowiednio dobrane zadania domowe;
 • wprowadzenie funkcji dyżurnych;
 • ciągłe doskonalenie znajomości języka angielskiego;
 • udział w konkursach zewnętrznych.

Języki obce.

Nauczanie języków obcych jest jednym z prirytetów naszego przedszkola. Dzieci w wieku przedszkolnym mają naturalną łatwość uczenia się języków. Są ciekawe świata i otwarte na przyswajanie nowych wiadomości. Dlatego w ,,Małej Żabce" naukę języków obcych rozpoczynamy już w grupie żłobkowej. Dzięki temu dziecko ma możliwość opanowania nie tylko samego języka obcego, ale jest w stanie z łatwością przyswoić bezbłędną wymowę. Dużą wagę przykładamy do najlepszego doboru kompetentnych lektorów i native speaker'ów, aby dziecko, naśladując nauczyciela, zapamiętało i nauczyło się jak najlepszej wymowy.

Treści nauczania są atrakcyjne i odpowiednio dobrane do grupy wiekowej oraz kompetencji językowych naszych podopiecznych. Wykorzystujemy historyjki, dialogi, piosenki, wierszyki, skecze, które są interesujące dla dziecka i skłaniają je do komunikowania się w języku obcym. W grupach dwujęzycznych wykorzystujemy immersję językową, czyli otoczenie dziecka drugim językiem i sprawienie, że zaczyna go ono traktować jako naturalny sposób komunikacji z osobami posługującymi się nabywanym językiem.