O NAS

Co nas wyróżnia?

Dla nas każde dziecko jest wyjątkowe. Stwarzamy kameralne warunki, małe grupy, indywidualnie podchodzimy do każdego dziecka i stale współpracujemy z rodzicami.

 

W Przedszkolu realizujemy program kształcenia kompetencji naukowo-technicznych "Przedszkolak eksperymentuje". Dzieci aktywnie uczestniczą w pokazach oraz w warsztatach fizycznych.

 

Głównym celem programu jest zainteresowanie dzieci naukami ścisłymi i przyrodniczymi, zachęcanie ich do kreatywnego myślenia oraz rozwiązywanie problemów, poprzez kształcenie w nich umiejętności:

• obserwowania i badania zjawisk fizycznych i astronomicznych,

• zastosowania zdobytej wiedzy w życiu codziennym,

• wyciągania wniosków z obserwacji i doświadczeń,

• samodzielnego obserwowania zjawisk fizycznych występujących w przyrodzie.