Przedszkole

Publiczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mała Żabka” jest placówką oświatowąistniejącą od 1 września 2020 roku.

W przedszkolu są obecnie 3 oddziały do którychuczęszcza 50 dzieci w wieku 3-6 lat.
Naszą placówkę tworzy wyspecjalizowana kadra z wieloletnim doświadczeniem pracy zdziećmi.

Posiadamy także własną zdrową kuchnię.
Zawsze podążamy za dzieckiem – u nas każde dziecko czuje się ważne.

Naszym celemjest zagwarantowanie bezpiecznego, szczęśliwego dzieciństwa i wszechstronnego rozwoju.

Szczególną uwagę zwracamy na indywidualne potrzeby i talenty, umiejętności
społeczne i emocjonalne.

Naszym priorytetem jest kształtowanie u dzieci kompetencji, które pomogą im odnosić sukcesy w przyszłości.