Kadra

Anna Wojak
Dyrektor Przedszkola
Aneta Nojszewska
Nauczyciel w grupie Rybek
Hania Turska
Asystent nauczyciela w grupie Rybek
Svitlana Pimenova
Osoba dbająca o czystość przedszkola