RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7:00 – 8:00 – schodzenie się dzieci (grupy łączone)

8:00 – 8:30 – zabawy dowolne

8:30 – 9:00 – czynności higieniczno-sanitarne i śniadanie

9:00 – 10:00 – zajęcia z całą grupą

10:00 – 11:30 – zajęcia i zabawy dowolne

(w sali lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki)

11:30 – 12:00 – czynności higieniczno-sanitarne i pierwsze danie

12:00 – 14:00 – odpoczynek dzieci, zabawy dowolne, praca z dziećmi wg potrzeb,

pobyt na świeżym powietrzu

14:00 – 14:40 – czynności higieniczno-sanitarne i drugie danie

14:40 – 16:00 – zabawy ruchowe, zabawy swobodne, zabawy inspirowane zajęciami

przedpołudniowymi lub wynikające z potrzeb, zainteresowań dzieci, zabawy

w ogrodzie przedszkolnym

16:00 – 16:30 – podwieczorek

16:30 – 17:30 – zabawy i gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, zabawy dowolne według

zainteresowań, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci